Biogas är en förnybar gas som framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, avloppsslam, gödsel, industriellt avfall eller annan biomassa. Biogas kan även framställas genom förgasning av exempelvis restprodukter från skogsindustrin. Biogas består till största delen av metan och koldioxid samt små mängder vatten och andra föroreningar.

Läs mer om biogas