Biogas består liksom naturgas till största delen av metan. Skillnaden är att biogas har förnybart ursprung medan naturgas är ett fossilt bränsle.

Biogas och naturgas är ofta utbytbart 

De båda gaserna är i de flesta sammanhang utbytbara vilket innebär att gasnät, tankinfrastruktur och gasapplikationer kan använda gaserna varför sig eller en blandning av dem. 

Läs mer om biogas på energigas.se