Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter som är anslutna till ett gasnät möjlighet att fördela biogas via avtal istället för fysisk leverans, precis på samma sätt som vid handel med grön el. 

Kunden kan därmed genom ett avtal med gasleverantören välja att köpa 100 procent biogas. De flesta gaskunder inom fastighetssegmentet väljer ett sådant avtal.

Läs mer om gröngasprincipen på energigas.se