Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa, exempelvis matavfall, avlopsslam och rester från jordbruket och industrin. Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning.

Läs mer om biogasens ursprung på Energigas Sveriges webbplats.