Tre år tidigare hade pelletspannan med tillhörande pelletssilo skrotats och skolan körde bara med olja. Visserligen slapp man de mest frekventa transporterna, men miljöprofilen var allt annat än positiv med en årsförbrukning på 170 kubikmeter eldningsolja.

Mattias Averup, teknikansvarig på KKB Fastigheter AB, berättar:
– Dessutom var det ständiga driftproblem. När pelletspanna gick sönder var det inget alternativ att välja en ny, och eftersom oljepannan var ålderstigen blev det högaktuellt med gas. Från andra anläggningar i kommunen visste vi ju dessutom hur enkelt det är med gas, och ville verkligen ha hit ledningen till Hofterup.

Stora miljöbesparingar med gas

Dialogen kring att expandera gasnätet började redan 2013. Tillsammans med Weum ansökte man om Klimatklivet* 2018 för att kunna täcka anslutningskostnaden. Och fick först avslag. Efter ett uppdaterat underlag och en ny ansökan kom godkännandet. Ledningen från Löddeköpinge till Hofterup byggdes under 2019, med en driftsättning av Skönadalsskolans gasanläggning i februari 2020.

KKB Fastigheter beslutade 2016 att hela deras energikonsumtion på drygt 25 gigawattimmar ska komma från förnybara energikällor. Med gasledningen uppnåddes dessa mål 2020. De årliga utsläppen minskar med inte mindre än 470 ton koldioxid jämfört med den eldningsolja som tidigare användes. Utöver detta besparas miljön hundratals kilo stoft, svaveldioxid och över ett halvt ton kväveoxider. I stort gick därför gaslösningen hand i hand med Kävlinge kommuns ambition att vara Skånes bästa boendekommun. Från den 1 januari 2016 gör även KKB och Kävlinge kommun ett aktivt val genom att man köper 100 % biogas från sitt gashandelsbolag för samtliga anläggningar i deras bestånd. 

Mattias Averup, KKB Fastigheter AB

Starkt samarbete resulterade i högeffektiv anläggning

Weum och KKB Fastigheter tog fram den unika teknikkombinationen med två värmepumpar och två gasmotorer som producerar el som driver värmepumparna. Sist men inte minst omfattar lösningen fyra gaspannor för spetslast. En fördel med gasmotorerna är att el kan produceras precis när anläggningen har ett behov av det eller när det råder effektbrist i det sydsvenska elnätet.

Den moderna utrustningen har en mycket hög verkningsgrad och ser till att all energi som förbrukas kommer till användning. Som exempel kyls även avgaserna ner med hjälp av inbyggda avgaskylare, vilket resulterar i ytterligare energivinster. De unika gasmotorerna ger en tredjedel el, resten är värme som kommer till full användning i fastigheterna. När elen är dyr, exempelvis under kalla vinterdagar med lite vind och sol, producerar de biogasdrivna motorerna ”sin” el till ett förhållandevis lågt pris.

– Under uppbyggnad och inkörning av anläggningen hade vi ett nära samarbete med Weum, projektörerna och leverantörerna av utrustningen. Resultatet är mycket hög verkningsgrad och hög energitäckning. Vi har stort optimeringsfokus och jag håller koll på förbrukningen via Mina sidor på Weums hemsida och kör ett eget energiuppföljningsprogram. Och det går precis som kalkylerat. KKB Fastigheter har slutit avtal med en servicepartner och underhåll görs en gång om året. Det kan inte bli enklare.

Möjliggör fler klimatsmarta val 

Skönadalsskolans anläggning producerar värme och varmvatten inte bara till den 6 600 kvadratmeter stora skolan utan även till idrottshallen, en förskola samt via en kulvert till radhusområdet som är skolans närmaste grannar. Ytterligare en planerad förskola kommer att anslutas. Totalt njuter elever, personal, idrottslag och 31 hushåll av ren värme. Tack vare att gasen finns i Hofterup kan ännu fler ansluta sig och göra ett klimatsmart och energieffektiv val.

Läs hela texten på Weums webbplats