Gaskoll.se är en webbplats om biogasens användning i fastigheter, med fokus på rörbunden gas. Här har vi samlat fakta och inspiration som ska göra det enklare för dig att välja gas.

Gaskoll.se vänder sig till dig som är nyfiken på att ansluta din fastighet till gasnätet. Oavsett om du är byggherre som funderar på att ta med gas i din nästa projektplanering, stadsplanerare i en kommun, fastighetsägare, energikonsult eller restaurangägare. Här ska du hitta både inspirerande exempel på hur biogas kan användas i fastigheter, industrilokaler och restauranger såväl som fakta kring hur du ansluter dig till gasnätet.

Vi vill att Gaskoll ska bidra till ökad kunskap om de nyttor som biogasen kan bidra med och då framför allt inom uppvärmning, spisar och mysgas vid nybyggnation av områden och fastigheter.

Gaskoll är ett samarbete mellan Energigas Sverige och ett flertal gasaktörer. 

Vi hoppas att du får stor nytta av Gaskoll!