I det västsvenska gasnätet distribueras årligen nästan 10 TWh biogas och naturgas. Biogas är en förnybar gas, som främst består av metan. Biogasandelen har ökat snabbt de senaste åren och uppgår nu till cirka 35 procent enligt Gasbarometern.

Andelen biogas är betydligt högre i vissa sektorer. Till exempel är den över 70 procent inom uppvärmning av bostäder och lokaler. Kunden kan genom avtal köpa 100 procent biogas, se Gröngasprincipen. Stockholms gasnät har en biogasandel på över 80 procent.