Följ vår steg-för-steg-guide för att ansluta dig till det västsvenska gasnätet eller Stockholms gasnät. Förutsatt att det finns möjlighet till en anslutning där just du befinner dig så är processen relativt enkel.

Steg för steg: anslut dig till gasnätet

  1. Kontakta det gasnätsföretag som finns i det område där du vill ansluta dig. Här hittar du gasnätsföretag och kommuner med gas i det västsvenska gasnätet och Stockholms gasnät.
  2. Gasnätsföretaget lämnar en offert på vad det kostar att ansluta sig.
  3. Ett nätavtal tecknas mellan kunden och gasnätsföretaget.
  4. Nätföretaget gräver fram en ledning och sätter upp ett gasskåp med avstängningsventil på väggen. De tillhandahåller också en tryckregulator och en gasmätare.
  5. Kontakta ett gasinstallationsföretag, som monterar tryckregulatorn och gasmätaren samtidigt som de installerar övrig gasutrustning.
  6. Teckna avtal med en gasleverantör för leverans av gas.

Anlita ett auktoriserat gasinstallationsföretag

Tänk på att gasinstallationsföretaget ska vara auktoriserat. Energigas Sverige har en lista över alla auktoriserade gasinstallationsföretag i Sverige.

Behöver du råd eller räkna på kostnader?

Kontakta ett gasnätsföretag så hjälper de dig. De går igenom alla steg och tar fram en kostnadsberäkning för anslutning av din fastighet. Du kommer också att få förslag på ett gasnätsavtal som passar dig.

Läs mer om kostnader

Gasnätsföretag och kommuner med rörbunden gas i Sverige