Kostnaderna för att ansluta till gasnätet består av två delar; investeringskostnader och rörliga kostnader och skiljer sig både beroende på din anslutnings omfattning och vilka förutsättningar som gäller för anslutning på din ort.

  • Investeringskostnaden består av en del som täcker anslutningsavgiften till nätbolaget, en del som täcker själva installationen och en del som täcker den utrustning du önskar installera.
  • Rörliga kostnader består av nätavgift och kostnaden för gasen, samt eventuella kostnader för serviceavtal.

Investeringskostnader gas

För att ansluta en fastighet till gasnätet tecknas avtal mellan dig som fastighetsägare och gasnätsföretaget.

Anslutningsavgiften beror bland annat på om din fastighet ligger nära gasnätet och på förutsättningarna i marken där gasrören ska grävas ner. Kontakta gasnätsföretaget i ditt område för mer information om dina aktuella anslutningskostnader och hjälp med kostnadsberäkning.

Kostnader för att installera gas

Utöver anslutningsavgiften kommer installationskostnader till ett auktoriserat gasinstallationsföretag och beroende på vad du vill ha för gasapparater tillkommer även kostnader för dem. Det finns många leverantörer av gasapparater.

Installationskostnaden består av

  • Kostnad för projektering, planering och genomförande.
  • Kostnad för material och installation.
  • Kostnad för panna, spis, grill, värmare eller andra gasapparater.

Rörliga kostnader gas

Eftersom gasmarknaden i Sverige är avreglerad så måste du, precis som för el, dels ha ett avtal med ditt lokala gasnätsföretag för transporten av gasen, dels ett avtal med en gasleverantör som säljer gasen till dig. Här hittar du Sveriges alla gasleverantörer. Liksom med el kan du oftast välja mellan fasta eller rörliga priser, beroende på vad som passar din situation bäst. Många företag erbjuder både biogas och naturgas. Dina kostnader varierar beroende på förbrukningsmängd, typ av kund och typ av gas.

Ett tips om du vill få längre hållbarhet på de gasapparater som är hårt utsatta (som till exempel är ute året runt), är att skaffa ett serviceavtal. Serviceavtal erbjuds av ett flertal gasnätsbolag samt de auktoriserade gasinstallationsföretagen.